Gezin & opvoeding

Hebt u vragen over de opvoeding van uw kind(eren)? Of wilt u meer weten over gezinsgerelateerde zaken, zoals scheiden of problemen op school? We behandelen hier de meest gestelde vragen over deze onderwerpen.

  • Allereerst is het belangrijk dat u hierover in gesprek gaat met school. Indien u en/of de school dat wenst, kan de hulp ingeschakeld worden van de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker kijkt dan met u en/of school mee naar wat er nodig is voor uw kind. Soms zijn dat enkele gesprekken om uw kind weer op weg te helpen, soms is er voor langere tijd ondersteuning nodig. De schoolmaatschappelijk werker gaat dit dan samen met u bekijken. Indien nodig kunnen we hier het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) van de gemeente bij betrekken.  

  • Er zijn verschillende mogelijkheden om uw kind hiermee te helpen. Eén daarvan kan het volgen van een training zijn, via het Regionaal Trainingscentrum. De schoolmaatschappelijk werker vertelt u hier graag meer over.

  • Zorgen om uw kind kunt u altijd bespreken met onze (school)maatschappelijk werkers. Zij kunnen samen met u kijken waar de zorgen over gaan en u adviseren wat u hieraan samen met uw kind zou kunnen doen. Indien de zorgen zich (ook) afspelen op school, raden wij u aan ook met school in gesprek te gaan. De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het zorgteam op de school van uw kind. Indien u dat wenst, kunnen we de kracht van het zorgteam gebruiken door gezamenlijk in gesprek te gaan.

  • Kinderen hebben hun ouders nodig in dit proces. Voor kinderen is het belangrijk dat zij van ouders de ruimte krijgen om zich te uiten. Probeer als ouders zoveel mogelijk samen de kinderen mee te nemen in dit proces en probeer de scheiding als partners daarvan los te zien. U kunt altijd contact opnemen met onze (school)maatschappelijk werkers voor tips en adviezen. Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben, dan kan uw kind ook bij ons terecht.

  • Praat als gezamenlijke opvoeders over het niet op één lijn zitten. Wanneer u dat wenst, kunt u zich, samen met uw mede-opvoeder wenden tot het (school)maatschappelijk werk. Samen met u gaan we uitzoeken wat u en uw mede-opvoeder nodig hebben om de situatie te veranderen.

Voor jongeren

  • Ook in deze vaak lastige periode staan de schoolmaatschappelijk werkers graag voor je klaar. Maar ook op school kun je vaak bij een vertrouwenspersoon terecht. Soms maken ouders veel ruzie tijdens de scheiding. Een luisterend oor hierbij kan fijn zijn. Samen met jou kunnen we kijken wat je zou willen en hoe we dat kunnen bereiken.  

  • Als je graag met iemand wil praten buiten je familie, vrienden of school, dan kun je altijd vrijblijvend praten met een schoolmaatschappelijk werker. Ben je onder de 16 jaar? Dan is het nodig dat je ouders hiervoor toestemming geven. Misschien vind je het fijn om samen met iemand te komen die je kent. Ook dat kan natuurlijk! 

  • Wanneer je je onprettig voelt thuis, kan het lastig zijn dit te bespreken met je familie. Zoek iemand op die jou kan ondersteunen. Een vriend of vriendin, iemand van school. Soms helpt dit niet genoeg; dan kun je naar de schoolmaatschappelijk werker gaan. De schoolmaatschappelijk werker luistert naar je en samen zoeken we naar een manier waarop het thuis fijner kan worden. Belangrijk hierbij is vaak om je ouder(s) te gaan betrekken. Samen kijken hoe we dit kunnen doen. 

  • Het kan voorkomen dat je je zorgen maakt om een vriend of vriendin, klasgenoot of familielid. Indien je deze zorgen wil delen, dan kun je terecht bij de zorgcoördinator van jouw school. De zorgcoördinator kan in gesprek met jou kijken hoe jouw zorgen verminderd kunnen worden en welke hulp er eventueel ingezet kan worden voor de ander. Soms adviseert de zorgcoördinator om het schoolmaatschappelijk werk in te schakelen. Dit zal altijd in overleg met jou gebeuren. 

  • Wanneer het op school niet lekker loopt, is het goed om als eerste naar je mentor, een docent of de zorgcoördinator van school te gaan. Indien nodig kan een schoolmaatschappelijk werker op uitnodiging van jou, of van school, aansluiten om te kijken hoe het beter kan gaan. Soms is het belangrijk je ouder(s) hierbij te betrekken. Daar kan school en/of een schoolmaatschappelijk werker bij helpen.