Trainingen

Via het regionaal trainingscentrum worden diverse gratis trainingen, cursussen en lotgenotengroepen aangeboden voor zowel kinderen als volwassenen.

 • Ja, die zijn beschikbaar. Het regionaal trainingscentrum biedt verschillende cursussen aan, deze zijn veelal gratis. Meestal zit daar ook een training of cursus bij met scheiden als thema. Bijvoorbeeld de cursus ‘Positief opvoeden gescheiden ouders’ of ‘Kinderen in een scheiding (4-12 jaar)’. Het regionaal trainingscentrum heeft echter een wisselend aanbod, hierdoor kan het zijn dat bovenstaande cursussen niet altijd gegeven worden. Voor het actuele trainingsaanbod verwijzen we u door naar de website van het regionaal trainingscentrum

 • Effectief communiceren is een training waarin u leert op een goede en effectieve manier voor uzelf op te komen. Tijdens groepsbijeenkomsten werkt u aan zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelf kiezen en zelf handelen.

  Deze cursus biedt het volgende:

  • op een goede, bij u passende manier, voor uzelf opkomen;
  • dat u zelf bepaalt hoe u reageert en niet de situatie bepaalt hoe u reageert;
  • dat opkomen voor uzelf niet ten koste hoeft te gaan van de relatie met de ander.

  De volgende thema’s zullen centraal staan:

  • zelfvertrouwen
  • nee zeggen en schuldgevoel
  • lichaamstaal
  • contact aangaan en onderhouden
  • eigen mening geven en vasthouden
  • omgaan met grenzen
  • omgaan met kritiek en conflicten
  • omgaan met complimenten
  • uiten van gevoelens

  Aanmeldingen voor en verdere informatie over deze training lopen via het Regionaal Trainingscentrum.

 • Samen met andere ouders die ook te maken hebben met een pittige puber kunt u praten over alle belangrijke kanten van het opvoeden van uw kind. Professionals begeleiden de avonden en geven u tips en handvaten. Zij kunnen u ondersteunen bij uw vragen of zorgen. Na de eerste introductieavond volgen drie workshops met elk een eigen thema: praten met uw puber, zicht houden en grenzen stellen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline van den Dobbelsteen, via telefoonnummer 06 419 01 802.

  Aanmeldingen voor deze training lopen via Centrum Jeugd en Gezin Boxtel of via het Regionaal Trainingscentrum.

 • Dit is een psycho-fysieke groepstraining om weerbaarheid en sociale vaardigheden bij kinderen te vergroten. Door middel van lichamelijke oefeningen, gecombineerd met mentale oefeningen, wordt er gewerkt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Er is aandacht voor thema’s als veiligheid, voor jezelf opkomen, contact met de ander en het vinden van je eigen weg.

  Aanmeldingen voor deze training lopen via de intern begeleider op de school van uw kind. U kunt in eerste instantie ook contact opnemen met de leerkracht hierover.