Scheiden

 • Wanneer een scheiding niet goed verloopt of verliep kunt u, of kunnen uw kinderen, daar last van ondervinden. Het kan dan fijn zijn om hier met een derde over te praten die wat verder van de situatie afstaat. Een maatschappelijk werker kan u in deze periode een luisterend oor bieden.  

 • Ja, die zijn beschikbaar. Het regionaal trainingscentrum biedt verschillende cursussen aan, deze zijn veelal gratis. Meestal zit daar ook een training of cursus bij met scheiden als thema. Bijvoorbeeld de cursus ‘Positief opvoeden gescheiden ouders’ of ‘Kinderen in een scheiding (4-12 jaar)’. Het regionaal trainingscentrum heeft echter een wisselend aanbod, hierdoor kan het zijn dat bovenstaande cursussen niet altijd gegeven worden. Voor het actuele trainingsaanbod verwijzen we u door naar de website van het regionaal trainingscentrum

 • Voor het regelen van praktische zaken verwijzen we u door naar het juridisch loket in Den Bosch. Tijdens de inlooptijden van het juridisch loket kunt u daar terecht voor advies en informatie. Op de website van het juridisch loket staat al veel informatie beschreven.  Ook op de website van rijksoverheid staan verschillende vragen en antwoorden beschreven over scheiden. Zie de link naar deze website onderaan de tekst. 

  In bijna alle gevallen verloopt een scheiding via een mediator of een advocaat. Wanneer er onderling overleg mogelijk is tussen u en uw (ex-)partner is het voorliggend om gebruik te maken van een mediator. Hieronder vindt u een link naar een website waarin de voor- en nadelen van een mediator worden beschreven. Wanneer het niet meer lukt om samen te communiceren en tot afspraken te komen dan zal er een advocaat ingeschakeld moeten worden. 

  Wanneer het nodig is om een mediator of advocaat in te schakelen maar u heeft daar niet voldoende middelen voor, dan kunt u bij het juridisch loket om een toevoeging vragen. U krijgt dan een tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor kunt u contact opnemen met het juridisch loket. 

  Website Juridisch Loket

  Website vragen en antwoorden over scheiden van rijksoverheid

  Website uitleg voor- en nadelen van een mediator