Schulden

Er zijn allerlei oorzaken waardoor het financieel niet meer lukt en u het overzicht kwijtraakt. Vaak ontstaan hierdoor ook andere problemen: binnen de relatie, het gezin of het werk. Het is belangrijk om het overzicht op uw financiën weer terug te krijgen. Het maatschappelijk werk of Bureau Schulddienstverlening kan u hierbij helpen. Samen kijken we welke hulp u nodig heeft. Aan deze hulp zitten geen kosten verbonden en we gaan altijd zorgvuldig om met uw privacy.

 • Vaak zijn er schulden bij verschillende schuldeisers. De afspraken die u maakt met de schuldeisers zijn moeilijk na te komen. Toch wilt u van uw schulden af.

  U kunt hulp vragen bij Schulddienstverlening van de gemeente Boxtel. Daarnaast kunt u hulp vragen van het maatschappelijk werk. De maatschappelijk werker kan met u uw uitgaven, inkomen en openstaande schulden op een rij zetten. Daarnaast kan de medewerker samen met u kijken waar eventueel op bezuinigd kan worden .

  Neem contact op met Schulddienstverlening van gemeente Boxtel (0411 65 59 11), of bel met het maatschappelijk werk (0411 655 899).

  Voor jongvolwassenen (17-27 jaar) bieden wij de training Fix Up Your Life. In vier avonden leer je meer over je uitgavenpatroon en je kijk op financiën. Meld je aan via Ingrid Besters via 0411 655 899.

 • Wanneer u een huurachterstand heeft, adviseren wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met de woningbouwvereniging voor het treffen van een regeling. Wanneer de huurachterstand te groot wordt, kunt u uit uw huis worden gezet. Voor verdere info over hulp bij schulden kunt u contact opnemen met Schulddienstverlening van gemeente Boxtel, via 0411 655 911.

 • U kunt contact opnemen met het maatschappelijk werk. We gaan dan samen met u kijken waarom de aanvraag is afgewezen. Samen met u gaan we met Schulddienstverlening in gesprek. Indien van toepassing vragen we Buro Sociaal Raadslieden mee te kijken. Mail met mwboxtel@contourdetwern.nl of bel naar 0411 655 899.

 • Bij saneren willen alle schuldeisers meewerken om u van uw schulden te verlossen. Dit heet een minnelijk traject. Er wordt berekend hoeveel schulden u gedurende drie of vijf jaar kunt aflossen. Schulddienstverlening van de gemeente Boxtel stuurt alle gegevens naar de Kredietbank, welke gaat onderhandelen met de schuldeisers. Als alle schuldeisers tevreden zijn met het afkoopbedrag gaat de sanering lopen en betaalt u gedurende drie of vijf jaar iedere maand hetzelfde bedrag.

  Is er een schuldeiser die geen genoegen neemt met het afkoopbedrag? Dan wordt voor u een WSNP (Wet Sanering Natuurlijke Personen) ingezet als u daartoe bereid bent. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die zoveel mogelijk geld in het potje moet krijgen. Ook dit traject duurt drie of vijf jaar. Daarna bekijkt een rechter of u voldoende heeft meegewerkt om de schulden op te lossen voordat hij overgaat tot finale kwijtschelding.

 • Dat kan. Samen met u kijken we naar wat de beste oplossing voor u is. Neem contact op met Schulddienstverlening via 0411 655 911.