Het gaat niet goed met mijn kind op school, wat nu?


Allereerst is het belangrijk dat u hierover in gesprek gaat met school. Indien u en/of de school dat wenst, kan de hulp ingeschakeld worden van de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker kijkt dan met u en/of school mee naar wat er nodig is voor uw kind. Soms zijn dat enkele gesprekken om uw kind weer op weg te helpen, soms is er voor langere tijd ondersteuning nodig. De schoolmaatschappelijk werker gaat dit dan samen met u bekijken. Indien nodig kunnen we hier het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) van de gemeente bij betrekken.