Ik maak mij zorgen om mijn kind, wat kan ik doen?


Zorgen om uw kind kunt u altijd bespreken met onze (school)maatschappelijk werkers. Zij kunnen samen met u kijken waar de zorgen over gaan en u adviseren wat u hieraan samen met uw kind zou kunnen doen. Indien de zorgen zich (ook) afspelen op school, raden wij u aan ook met school in gesprek te gaan. De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het zorgteam op de school van uw kind. Indien u dat wenst, kunnen we de kracht van het zorgteam gebruiken door gezamenlijk in gesprek te gaan.