Ik vind het thuis niet fijn


Wanneer je je onprettig voelt thuis, kan het lastig zijn dit te bespreken met je familie. Zoek iemand op die jou kan ondersteunen. Een vriend of vriendin, iemand van school. Soms helpt dit niet genoeg; dan kun je naar de schoolmaatschappelijk werker gaan. De schoolmaatschappelijk werker luistert naar je en samen zoeken we naar een manier waarop het thuis fijner kan worden. Belangrijk hierbij is vaak om je ouder(s) te gaan betrekken. Samen kijken hoe we dit kunnen doen.