Rots en Water (voor kinderen 10-12 jaar)


Dit is een psycho-fysieke groepstraining om weerbaarheid en sociale vaardigheden bij kinderen te vergroten. Door middel van lichamelijke oefeningen, gecombineerd met mentale oefeningen, wordt er gewerkt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Er is aandacht voor thema’s als veiligheid, voor jezelf opkomen, contact met de ander en het vinden van je eigen weg.

Aanmeldingen voor deze training lopen via de intern begeleider op de school van uw kind. U kunt in eerste instantie ook contact opnemen met de leerkracht hierover.