Wat houdt saneren en de WSNP in?


Bij saneren willen alle schuldeisers meewerken om u van uw schulden te verlossen. Dit heet een minnelijk traject. Er wordt berekend hoeveel schulden u gedurende drie of vijf jaar kunt aflossen. Schulddienstverlening van de gemeente Boxtel stuurt alle gegevens naar de Kredietbank, welke gaat onderhandelen met de schuldeisers. Als alle schuldeisers tevreden zijn met het afkoopbedrag gaat de sanering lopen en betaalt u gedurende drie of vijf jaar iedere maand hetzelfde bedrag.

Is er een schuldeiser die geen genoegen neemt met het afkoopbedrag? Dan wordt voor u een WSNP (Wet Sanering Natuurlijke Personen) ingezet als u daartoe bereid bent. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die zoveel mogelijk geld in het potje moet krijgen. Ook dit traject duurt drie of vijf jaar. Daarna bekijkt een rechter of u voldoende heeft meegewerkt om de schulden op te lossen voordat hij overgaat tot finale kwijtschelding.