Wat kan ik doen als de gemeente mijn aanvraag voor het oplossen van mijn schulden afwijst?


U kunt contact opnemen met het maatschappelijk werk. We gaan dan samen met u kijken waarom de aanvraag is afgewezen. Samen met u gaan we met Schulddienstverlening in gesprek. Indien van toepassing vragen we Buro Sociaal Raadslieden mee te kijken. Mail met mwboxtel@contourdetwern.nl of bel naar 0411 655 899.