Wij gaan scheiden, wat kunnen we voor ons kind doen?


Kinderen hebben hun ouders nodig in dit proces. Voor kinderen is het belangrijk dat zij van ouders de ruimte krijgen om zich te uiten. Probeer als ouders zoveel mogelijk samen de kinderen mee te nemen in dit proces en probeer de scheiding als partners daarvan los te zien. U kunt altijd contact opnemen met onze (school)maatschappelijk werkers voor tips en adviezen. Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben, dan kan uw kind ook bij ons terecht.