Wij gaan scheiden, wat moet ik doen?


Voor het regelen van praktische zaken verwijzen we u door naar het juridisch loket in Den Bosch. Tijdens de inlooptijden van het juridisch loket kunt u daar terecht voor advies en informatie. Op de website van het juridisch loket staat al veel informatie beschreven.  Ook op de website van rijksoverheid staan verschillende vragen en antwoorden beschreven over scheiden. Zie de link naar deze website onderaan de tekst. 

In bijna alle gevallen verloopt een scheiding via een mediator of een advocaat. Wanneer er onderling overleg mogelijk is tussen u en uw (ex-)partner is het voorliggend om gebruik te maken van een mediator. Hieronder vindt u een link naar een website waarin de voor- en nadelen van een mediator worden beschreven. Wanneer het niet meer lukt om samen te communiceren en tot afspraken te komen dan zal er een advocaat ingeschakeld moeten worden. 

Wanneer het nodig is om een mediator of advocaat in te schakelen maar u heeft daar niet voldoende middelen voor, dan kunt u bij het juridisch loket om een toevoeging vragen. U krijgt dan een tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor kunt u contact opnemen met het juridisch loket. 

Website Juridisch Loket

Website vragen en antwoorden over scheiden van rijksoverheid

Website uitleg voor- en nadelen van een mediator